Vad är rikedom och hälsa?

Jag tror att ett lands rikedom kan mätas i hur man behandlar de fattiga och att ett lands hälsa kan mätas i hur man behandlar de sjuka.

Så skriver Jonas Helgesson, själv en av de funktionshindrade (men vem är inte det, frågan är bara på vilket område och i vilken utsträckning!).

Efter att själv ha levt nära en rejält funktionshindrad person hela hans liv, vet jag vilket oerhörd betydelse det har för människovärdet att få hjälp att leva ett ”normalt” liv. Där har LSS-reformen betytt oerhört mycket. Nu är den minst sagt styvmoderligt behandlad.

Läs Jonas artikel i Dagen. Där finns utmaningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *