Generationer

Vinternatten stjärnhimmel viskar
När vi släcker ljusen
blir stilla och lyssnar
anar vi budskapet

Allt kommer och går
i långsam rytm

Som havet format sandkornen
låter tiden generationer växla
i långsam rytm

I karavanen genom mänsklighetens sekler
skymtar som skuggor farföräldrar
släkt, vänner, främlingar…

En ständig vandring
likt de till synes stillastående stjärnorna
i vinternatten

Generationer rör sig långsamt
genom tiden

Ett ögonblick
de har passerat horisonten

november 2010

Poetens logik

Det andra skriver sidor om
avslöjar poeten
med ett väl valt
ordets snitt
Blottlägger en djupare innebörd
Perspektiven skiftar
beroende av betraktaren

Avhandlingar skrivs
för att blottlägga bergfasta samband

Dikter leder till öppningar
otrampade stigar
Du räcks en ordkombination
äger plötsligt portkoden till ännu en dörr
in mot det största av mysterier
ditt eget inre
dit inga avhandlingar leder
men väl poetens logik

April 2004