Landstigning

Brådskans bränningar bryts
mot stillhetens disiga
stenhöljda strand

Viljan kavlar upp byxbenen
kastar sig
med rädsla
över relingen

bottnar

drar personlighetsfarkosten
medvetet mot kraschlandning
på stillhetens okända strand

Resö juni 2006