Askonsdagen 2016

Spegeln samhället räcker mig
är förrädisk
Lager på lager av tunna
påklistrade bilder
tecknar konturer av mig
hjälplös
ratad
saknad
fattig

om jag inte
köper
reser
handlar
väljer

Låt fastans andedräkt
smälta de påklistrade lagren
Jag vill våga
verklighetens spegelbild
Se och söka
mitt sanna jag

Foto i montaget från: Trey Ratcliff, dicau58, Rupert Ganzer, Roberto Tadeo, rabih, Justin Brown, Rick Harrison (alla från flickr).

Di gamle

En hör lite sämmer. En ser inte bra.
En ä inte rektit så stark som en va.
Å krämpera kommer. Hälsans ti ä kort.
Å en ätter en går gamle vänner bort.

Man kanske en inte ska klaga ändå.
Då är lättare kanske te flötta härifrå,
sen livet tatt frå en gåver dä ga,
en fäller som träa – sakte – bla för bla.

Gunvor Arner
Foto: Prasanth Chandran

Dikten fick jag skickad till mig av min faster Berit, som memorerat den för länge sen. Jag tycker den är underbar. Poesi på dialekt är inte alltid lätt…