Musikfredag: Al Jarreau

Jag minns fortfarande var jag befann mig när jag hörde Al Jarreau på TV första gången. Vi pratar 70-tal och jag förstummades av denne vokalekvilibrist, som gjorde konster med rösten jag aldrig hört tidigare.

Al dog i februari förra året. Här länkar jag in i en konsert från 2008. Vi hamnar i ett litet ”mellansnack” där han improviserar fritt.

Om Gud redan vet, varför fråga?

Ibland ställs frågan: Om Gud redan vet vad jag behöver, varför ska jag då fråga honom i bön?

Richard Foster har konstaterat det kanske är så här enkelt:

Kärleken tycker ofta om att bli frågad om något, även om den redan känner svaret. Det är kärlekens natur.

Vi tycker om att våra barn frågar om saker vi redan vet att de behöver, eftersom själv frågandet stärker och fördjupar relationen… Kärleken tycker om att få höra vad den redan vet… Den vill bli frågad om det den längtar att ge.

Vad är rikedom och hälsa?

Jag tror att ett lands rikedom kan mätas i hur man behandlar de fattiga och att ett lands hälsa kan mätas i hur man behandlar de sjuka.

Så skriver Jonas Helgesson, själv en av de funktionshindrade (men vem är inte det, frågan är bara på vilket område och i vilken utsträckning!).

Efter att själv ha levt nära en rejält funktionshindrad person hela hans liv, vet jag vilket oerhörd betydelse det har för människovärdet att få hjälp att leva ett ”normalt” liv. Där har LSS-reformen betytt oerhört mycket. Nu är den minst sagt styvmoderligt behandlad.

Läs Jonas artikel i Dagen. Där finns utmaningar.